Confidențialitate

Datele personale și securizarea lor

  • Datele personale ale clientului sunt păstrate conform tuturor regulilor cu privire la securizarea datelor personale.
  • Datele personale ale clientului se folososesc doar pentru a rezliza comanda și livrarea.Datele personale ale clientului pot fi folosite în domeniul publicitar sau alte scopuri comerciale doar cu acordul său în scris.Acest lucru poate fi efectuat în secția LOGARE pe site-ul nostru.Cumpărătorul poate să își anuleze acordul în orice moment.

Consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopul înregistrării în baza de date 3DTAPET.ro, cu trimiterea ulterioară către Subiectul Datelor Personale a mesajelor prin intermediul poștei electronice și a notificărilor prin SMS, inclusiv a conținutului publicitar.
Data emiterii consimțământului pentru prelucrarea datelor personale ale Persoanei cu Date Personale este data trimiterii formularului web de înregistrare de pe site-ul 3DTAPET.ro.

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei în cauză poate fi efectuată cu ajutorul automatizării și / sau fără utilizarea automatizării, în conformitate cu legislația în vigoare și dispozițiile interne ale site-ului.
  • 3dtapet.ro ia măsurile juridice, organizatorice și tehnice necesare sau asigură adoptarea acestora pentru a proteja datele personale împotriva accesului neautorizat sau accidental la acestea, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, furnizarea, difuzarea datelor personale, precum și alte acțiuni ilegale împotriva datelor personale și, de asemenea, își asumă obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal.